U bent hier

Voorstelling van de vereniging

In het kader van een beter economisch beheer maar ook omwille van de verbetering van de kwaliteit van de voordelen , hebben de Stad Brussel  via haar vzw « Schoolmaaltijden », het OCMW en de IRIS-netwerkziekenhuizen « Het Noorden » (CHU Brugmann, CHU Sint-Pieter) besloten om de voedingsactiviteiten te hergroeperen onder een enkele entiteit bekend als « De Brusselse Keukens ».  

Opgericht op 2 juli 2004, zijn de activiteiten van de vereniging De Brusselse Keukens werkelijk gestart op 1 januari 2005.

De vereniging van de openbare dienst De Brusselse Keukens streeft sociale doelen na, overeenkomstig met artikel 79 van de organieke wet van de openbare centra voor sociale bijstand van acht juli duizend negenhonderd zessenzeventig met betrekking tot de artikels 118 tot 135.

Het is voor ons belangrijk om uw aandacht te trekken op de punten 5 en 6 van ons sociaal doel die duidelijk volgende punten als prioriteit aangeven:

  • De ontwikkeling en de bevordering van gezonde voeding;
  • De permanente onderzoeken voor de beste kwaliteit en de beste nutriëntenbalans voor het kind, de adolescent en de volwassene.