U bent hier

Ons team

De vereniging heeft ongeveer 328 medewerkers en werkt samen met het SPI van verschillende OCMW-leden van de vereniging door meer dan 30 werknemers aan te nemen in het kader van beroepsrevalidatie. 

Met het oog op een consistente prestatie, hebben we verschillende diensten die essentieel zijn voor het beheer van een vereniging met een statuut zoals de onze: de administratieve dienst, de diëtistendienst en de dienst Kwaliteit & Hygiëne.

De centrale administratieve dienst

Zoals zijn naam het aangeeft, groepeert de administratieve dienst alle gegevens in termen van productie, aankopen, kostenbeheersing, beheersing van het personeel, …

Dit is ook waar alle besluiten betreffende de ontwikkeling van de vereniging genomen worden.

Het personeel van de centrale administratieve dienst behandelt iedere aanvraag en annulering van schoolmaaltijden, alsook de aanvragen voor het sociaal karakter via onze maatschappelijke assistent.

Afgezien van de algemene directie van de vereniging, benadrukken we het belang van de diëtistendienst en de dienst Kwaliteit & Hygiëne.

De diëtistendienst

Met een vijftiental diëtisten heeft deze dienst als doel de menu’s voor scholen, ziekenhuizen en rust- en zorghuizen op te stellen. Haar rol is om de instructies van het dieet na te leven.

De dienst Kwaliteit & Hygiëne

Onder leiding van Mr. Henin, zorgt de afdeling Kwaliteit & Hygiëne voor het gewetensvolle respect van normen en hygiënische procedure in werking (Reglement van het FAVV, HACCP normen, …)