U bent hier

Wettelijke vermeldingen

De PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS hecht veel belang aan de vertrouwelijkheid van gegevens en wij willen een open en transparant beleid over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bijgevolg werden er richtlijnen opgesteld voor de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

De publiekrechtelijke vereniging De Brusselse Keukens is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u ons verschaft in overeenstemming met de geldende wet op de gegevensbescherming..

Al uw persoonsgegevens worden bewaard binnen de Europese Economische Ruimte ("EER").

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve wanneer het om gegevens gaat die we moeten doorgeven aan de gemeentelijke overheden waaraan wij leveren en die lid zijn van de publiekrechtelijke vereniging De Brusselse Keukens (aanwezigheidslijst voor de maaltijden, uitsluiting ...).

Op geen enkel moment worden uw persoonsgegevens gedeeld of uitgewisseld met derden noch eraan verkocht.

De publiekrechtelijke vereniging De Brusselse Keukens houdt zich uitsluitend bezig met de verwerking van de persoonsgegevens en verwerkt ze in het kader van haar dienstverlening.

Telkens als wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt, moeten verwerken, delen wij u mee of het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk is om het contract te activeren (levering van maaltijden), of dat verplicht is en wat de gevolgen kunnen zijn als u ervoor kiest om hiertegen bezwaar te maken.

Recht op inzage:

U hebt op elk moment het recht om informatie te vragen over de persoonsgegevens die wij over u bewaren. U kunt contact opnemen met de PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS om uw persoonsgegevens via e-mail te laten overmaken.

Recht op overdraagbaarheid:

Telkens als de PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS uw persoonsgegevens op een geautomatiseerde manier verwerkt ingevolge uw toestemming of een overeenkomst, hebt u het recht om een kopie van uw gegevens aan u of een derde te laten overdragen. Dat geldt uitsluitend voor de persoonsgegevens die u ons hebt meegedeeld.

Recht op rectificatie:

U hebt het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden rechtgezet als ze onjuist zijn en dat ze worden aangevuld als ze onvolledig zijn.

Als u een account hebt bij de PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS, kunt u op elk moment uw persoonsgegevens wijzigen op de daartoe bestemde pagina's..

Recht op wissing:

U hebt op elk moment het recht om alle persoonsgegevens die de PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS van u verwerkt, te wissen behalve in de volgende gevallen:

 • u hebt de termijn voor annulering niet gerespecteerd.
 • u moet nog een factuur betalen aan de PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS.
 • in geval van betaling houden wij uw persoonsgegevens betreffende uw transactie bij om de boekhoudregels te respecteren.

Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op grond van uw gerechtvaardigd belang:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigd belang van de PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS.

DE PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat deze procedure een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder weegt dan uw belang en uw rechten of dat uit juridische claims voortvloeit..

Uw recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing en tegen de analyse van uw profiel voor directmarketingdoeleinden.

U kunt als volgt bezwaar maken tegen direct marketing :

 • door de instructies in elke marketinge-mail op te volgen
 • door de instellingen in uw account bij DE PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS te wijzigen.

Recht op beperking:

U hebt het recht om te vragen dat de PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt in de volgende gevallen :

 • als u bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van het gerechtvaardigd belang van de PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS, moet die laatste elke verwerking van die gegevens beperken in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.
 • als u bevestigd hebt dat uw persoonsgegevens niet correct waren, moet de PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS elke verwerking van deze gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van uw persoonsgegevens.
 • als de verwerking onwettelijk is, kunt u bezwaar maken tegen de wissing van uw persoonsgegevens en vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • als de PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar die gegevens toch noodzakelijk zijn voor de verdediging van uw juridische eisen.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Als u meent dat de PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS uw persoonsgegevens niet op een correcte manier verwerkt heeft, kunt u met ons contact opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Dénomination DE PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS - Vereniging onderworpen aan de wet van 8 juli 1976
Administratieve gegevens – Kruispuntbank van Ondernemingen 0867 323 926
BTW-nummer: BTW-nummer: BE0867 323 926
Wettelijk vertegenwoordiger José Orrico, Algemeen Directeur
Administratieve zetel

Jean-Joseph Crocqlaan 21
1020 Brussel
België

Website http://www.lescuisinesbruxelloises.be
E-mail info@restobru.be
Telefoonnmmer +32 563 55 02

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om u informatie te sturen met betrekking tot het beheer van uw account in het kader van de levering van maaltijden of om u te informeren over onze menu's, de hervatting van de leveringen of andere niet-commerciële mededelingen.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens

 • Aanspreektitel
 • Uw voornaam en familienaam en die van uw kind.eren
 • Postadres (straat, postcode, gemeente, land)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • School, titularis en klas van uw kind.eren
 • Gezinscode

Wij verwerken eveneens de persoonsgegevens die u verschaft hebt in verband met uw account bij de PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS, zoals:

 • Naam
 • Adres
 • overzicht van de maaltijdbestellingen

De gegevens die worden doorgegeven aan derden (scholen, gemeente ...), worden uitsluitend gebruikt om u de bovengenoemde service te bieden en met name om de verdeling van de maaltijden in de instellingen te garanderen.

Uw persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden meegedeeld, verkocht aan of uitgewisseld met derden.

U hebt op elk moment het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken door de instellingen van uw account in de bestanden van de PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS te wijzigen..

De PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS bewaart de persoonsgegevens van de contacten voor de duur van de levering van schoolmaaltijden aan uw kind(eren) of tot 24 maanden na de laatste mededeling.

Daarna worden uw persoonsgegevens gewist.

 • om ons in staat te stellen onze dienstverlening en onze communicatie te verbeteren, aan te passen, te personaliseren of te optimaliseren in het belang van onze gasten; ;
 • om alle nuttige informatie mee te delen (menu, maaltijdtype, aanwezigheid, afwezigheid op de schoolmaaltijd, factuur …) ;
 • om de beveiliging van ons netwerk en onze informatiesystemen te verbeteren ;
 • om u brieven via de post of e-mail toe te sturen waarvan wij denken dat ze voor u van belang zijn;
 • om u op de hoogte te brengen van de mogelijkheden voor nieuwe inschrijvingen (volgend schooljaar).

Wij verwerken steeds het e-mailadres en uw wachtwoord dat u ons hebt verstrekt op het moment dat u uw account bij de PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS hebt aangemaakt.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als u ervoor kiest om ons die soorten gegevens te verstrekken, om de levering van de maaltijden te activeren: :

 • Aanspreektitel
 • Uw voornaam en familienaam en die van uw kind.eren
 • Postadres (straat, postcode, gemeente, land)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • School, titularis en klas van uw kind.eren
 • Gezinscode
 • Leveringen van maaltijden

De verwerking van uw persoonsgegevens gekoppeld aan uw account is gesteund op uw toestemming op het moment dat u uw account bij de PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS aanmaakt.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om u relevante informatie te verstrekken over onze dienstverlening betreffende de schoolmaaltijden.

U hebt op elk moment het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. In dat geval houdt uw account op te bestaan en kan de PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS u de bovenvermelde diensten niet meer verlenen.

Wij bewaren uw gegevens zolang uw account bij de PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS actief is.

U hebt op elk moment het recht om uw account te verwijderen. In dat geval houdt uw account op te bestaan en wordt dat als inactief beschouwd. Wij bewaren uw persoonsgegevens om aan alle wettelijke vereisten te voldoen en voor het geval er geschillen zouden ontstaan.

Wij beschouwen u als een inactief houder van een account als:

 • er gedurende een schooljaar geen bewegingen op uw account (bestelling, annulering) geweest zijn.

Cookies zijn kleine bestanden die worden weggeschreven op uw computer of mobiele apparatuur en teruggehaald worden wanneer u onze website later opnieuw bezoekt. Als u van onze diensten gebruik wilt maken, veronderstellen wij dat u instemt met het gebruik van cookies.

Wij gebruiken permanente cookies om uw keuze van de startpagina en uw persoonsgegevens bij te houden wanneer u inlogt. Wij gebruiken die cookies om uw keuzes op te slaan.

Wanneer u de zoekfilterfunctie gebruikt, maken wij gebruik van sessiecookies om te controleren of u bent aangemeld.

Wij gebruiken interne en externe cookies om statistieken en gebruikersgegevens te verzamelen in analyse-instrumenten om onze website te optimaliseren.

Sommige cookies van derden worden gedefinieerd door de diensten die op onze pagina's worden weergegeven; wij hebben daar geen controle over. Die cookies worden gedefinieerd door providers van sociale media zoals Twitter, Facebook en Vimeo en hebben betrekking op het vermogen van gebruikers om inhoud op die website te delen, zoals aangegeven door hun respectieve pictogrammen.

Wij verbinden uw ID-cookie met de persoonsgegevens die u hebt verstrekt en verzameld in het kader van uw account en alleen als u bent aangemeld op uw account bij de PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS.

Uw gegevens worden niet overgemaakt aan derden.

Wij koppelen uw cookies enkel aan uw persoonsgegevens als u bent aangemeld op uw account bij PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS.

Als u op uw account bent aangemeld, is de rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang.

DE PUBLIEKRECHTELIJKE VERENIGING DE BRUSSELSE KEUKENS slaat uw persoonsgegevens niet op. U kunt cookies gemakkelijk van uw computer of mobiel apparaat verwijderen met behulp van uw browser. Raadpleeg de help-sectie van uw browser voor instructies over het beheren en verwijderen van cookies. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u cookies uitschakelen of vragen om een melding te ontvangen telkens wanneer een nieuw cookie naar uw computer of mobiel apparaat wordt verzonden. Houd er rekening mee dat als u cookies uitschakelt, u niet van al onze functies kunt genieten.

Bezoekers van deze site kunnen contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (dpo) met betrekking tot alle vragen over de opslag en het gebruik van cookies door deze site. :

Adres

Délégué à la protection des données

Hallenstraat 4

1000 Bruxelles

Belgique

E-mail dpo@brucity.be

Upgrades

Deze versie van het document is gedateerd 01/04/2023 (met uitzondering van de "Cookieverklaring", die een andere datum van bijwerking kan hebben).

De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om dit document op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook, bij te werken. De meest recente versie is altijd beschikbaar op het volgende adres: