U bent hier

Een evenwichtige, gevarieerde en gezonde voeding voor onze kinderen!

Voortbouwend op onze ervaring, zetten we een kwaliteitsprestatie in plaats op basis van volgende criteria:

  • Bijzondere zorg dragen bij het voorbereiden van maaltijden.
  • De samenstelling voor evenwichtige maaltijden bevorderen door gevarieerde maaltijden voor te stellen.
  • Het respecteren van de nutriëntenopname.
  • De smaak en de eetlust van kinderen stimuleren door middel van aantrekkelijke en gevarieerde menu’s.
  • De contractuele gewichten aanpassen volgens de geobserveerde noden op het terrein.
  • Dagelijks leven met uw gasten.
  • Aan uw verschillende diensten de cateringservice aanbieden.
  • Een kwaliteitsprestatie leveren binnen een gepland budget.

Wij stellen regelmatig vast dat de maaltijd genomen op school vaak de enige regelmatige maaltijd is die het kind gedurende heeft gedurende de dag. Nochtans draagt de voeding bij tot de fysieke ontwikkeling en ook tot de geestelijke ontwikkeling van het kind.

Een evenwichtige voeding neemt dus deel aan de ontwikkeling dankzij de dekking van de nutritionele behoeften van de verschillende consumentengroepen.

Een evenwichtige voeding wordt niet gebouwd op een maaltijd of op een dag, maar wel op lange termijn. Dat is de reden waarom wij een geschikte voeding willen bevorderen, niet alleen door het leveren van producten en kwaliteitsmaaltijden maar ook door de informatie bestemd voor onze consumenten, alsook door animaties.

Wij vertrekken vanuit het respect voor de specifieke aanbevelingen, rekening houdend met de prioritaire punten, gedefinieerd door de NEB, invoeringsleeftijden van voedingsmiddelen, hun selectie en de stadia van fysiologische ontwikkeling van jonge kinderen, zowel op spijsvetering, nier en psychomotorisch vlak.

In de schoolse omgeving (kleuter en lager) vertegenwoordigt onze prestatie van 5 op de 21 tot 28 gegeten maaltijden per week. Deze proportie lijkt misschien zwak maar het benadrukt wel het belang van de informatie, aanvullend op het verstrekken van maaltijden.

Onze menu’s zijn ontwikkeld door onze diëtistenteam (waarvan één diëtist specifiek gekoppeld is aan de scholen).

Voor iedere consumentencategorie zijn onze menu’s gevarieerd, ontwikkeld uit geselecteerde producten op basis van de specifieke voeding aanbevelingen (leeftijdsklasse) en zij volgen de strategische assen van de PNNS-B.

Deze menu’s zijn gebouwd op basis van een frequentie van minimum 20 dagen (4 à 5 weken van 5 dagen). Er wordt een speciale aandacht besteed aan de voedselpiramide.

De voorgestelde menu’s voor alle consumentenhouden rekening met de voedingswaarde, de optimale keuze van bereidingswijze en de toereikendheid van de gerechten met het seizoen.