U bent hier

cookies

1. WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine bestanden met informatie die met name betrekking kunnen hebben op de bezoeker van een website, zijn bezoek en de context van zijn bezoek. De server die de bezochte website host, plaatst dit bestand op het moment van het bezoek op het door de bezoeker gebruikte apparaat, om het vanaf dat moment te kunnen gebruiken zolang het wordt bewaard.

Wanneer de bezochte website gebruikmaakt van diensten die worden beheerd door websites van derden of partnerschappen aangaat met websites van derden, zullen deze waarschijnlijk ook cookies plaatsen en gebruiken.

Cookies kunnen persoonsgegevens zijn, waarvan de verwerking onderworpen is aan de geldende wetgeving.

Verleng of verander uw toestemming voor cookies

2. WAARVOOR DIENEN COOKIES?

Cookies worden gebruikt om het bezoek en het gebruik van een website mogelijk te maken en, daarnaast, om de doeleinden te bereiken die zijn gedefinieerd door de eigenaar van de bezochte website of door de eigenaren van websites van derden die diensten verlenen op de bezochte website of waarmee de bezochte website een samenwerkingsverband heeft gesloten.

Aan de hand van de doeleinden van cookies en door het feit dat ze afkomstig zijn van de bezochte website of van een website van een derde partij kunnen we ze onderverdelen in categorieën:

  • Vereiste cookies versus optionele cookies
  • Websitespecifieke cookies versus cookies van derden

3. IS COOKIES AANVAARDEN VERPLICHT?

In absolute zin is het nooit verplicht om cookies te aanvaarden. De bezoeker van een website kan zijn browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd.

In de praktijk betekent het weigeren van alle cookies vaak dat u een website niet kunt bezoeken of niet alle functies ervan kunt gebruiken. Dit geldt ook voor deze website.

Wanneer een website vereist dat de bezoeker cookies aanvaardt, moet volgens de geldende wetgeving de bezoeker duidelijk en volledig worden geïnformeerd en is het goed om standaard alleen de cookies te activeren die strikt noodzakelijk zijn voor het bezoeken van de website en het gebruik van de basisfunctionaliteiten ervan. Indien de bezoeker dat wenst en zonder er enige verplichting is, kan hij dan andere cookies of categorieën van cookies zelf activeren.

4. HOELANG WORDEN DE COOKIES BEWAARD?

De opslagperiode van cookies hangt af van hun definitie. Ze kunnen zo lang worden opgeslagen als de bezoeker de website bezoekt of langer duren, afhankelijk van de limiet die door de ontwerper van de cookie is bepaald.

Hierdoor kan ook een onderscheid worden gemaakt tussen cookies:

  • Sessiecookies versus blijvende cookies.

5. HOE VERWIJDER IK COOKIES?

Cookies kunnen op twee manieren worden verwijderd: ofwel door te wachten tot ze verlopen (wat bij een nieuw bezoek aan een website kan worden verlengd), ofwel door ze te verwijderen met behulp van de speciale functie van de gebruikte browser.

De onderstaande links verwijzen naar de hulppagina's van de meest gebruikte browsers:

Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
Edge
https://support.microsoft.com/nl-be/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
Firefox
https://support.mozilla.org/nl/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData
Safari
https://support.apple.com/fr-be/guide/safari/sfri11471/mac