U bent hier

Beheerder Overheidsopdrachten - Dienst Aankopen

De Brusselse Keukens is voor het departement Aankopen en overheidsopdrachten op zoek naar een dossierbeheerder Overheidsopdrachten (M/V/X).

Missie:

Onder verantwoordelijkheid van de Directeur van het departement bestaat jouw missie erin deel te nemen aan het beheer en de goede uitvoering van overheidsopdrachten, overeenkomstig de geldende wetgeving.

Belangrijkste taken:

 • Deelnemen aan het administratief beheer van overheidsopdrachten, vanaf de lancering tot de oplevering ervan ;
 • Deelnemen aan marktconsultatie, prijsaanvragen ;
 • Opstellen, op basis van modellen, van de administratieve clausules van het bestek met betrekking tot de opdrachten die gegund worden door de Vereniging De Brusselse Keukens, d.w.z.: de opstelling van de clausules van het bestek,
  de aankondiging, de begeleidende nota's en de selectie- en gunningsbesluiten, enz. ;
 • Naleven van de overeengekomen termijnen, de begrotingsmarge en de wetgeving inzake overheidsopdrachten ;
 • Deelnemen aan de lancering van opdrachten en uitvoeren van de analyse van de offertes ;
 • Opstellen van een rapport over de analyse van de offertes na de gunning van de opdrachten;
 • Verstrekken van administratieve ondersteuning aan de functionele diensten bij zelfstandig uitgevoerde aankoopprocedures ;
 • Up-to-date houden van de databank van overheidsopdrachten ;
 • Beheren van de archieven en lopende dossiers ;
 • Gebruiken van de interne en externe software die nodig is voor een goede follow-up en verificatie van de opdrachten (3P, e-Procurement, enz.) ;
 • Verder specialiseren op het gebied van overheidsopdrachten, zowel administratief als juridisch.

Profiel:

 • Je beschikt over een graduaat in de rechten of een masterdiploma (licentie) op een gebied dat verband houdt met de functie
 • De ervaring ter zake, idealiter in de overheidssector en met het beheer van procedures voor overheidsopdrachten is een pluspunt
 • Je bent nieuwsgierig, met een uitstekend gevoel voor analyse en synthese
 • Je bent een goede communicator
 • Je hebt een zeer goede kennis van de tweede landstaal
 • Je beschikt over een goede kennis van MS Office-software, waaronder Excel

Aanbod:

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (38 u/week)
 • Een salaris overeenkomstig het barema voor de overheidssector (A1.1)
  Minimum brutobedrag: 3.443,06 €/maand
 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques met een nominale waarde van €8, tussenkomst voor vervoerskosten, gunstige medische tarieven in de ziekenhuizen van het Iris-netwerk, enz.)

Datum van indiensttreding: onmiddellijk

Selectieprocedure:

Stuur ons jouw kandidatuur uiterlijk op 15/11/2022 (curriculum vitae + sollicitatiebrief + kopie van het gevraagde diploma) per e-mail naar het adres sara.soto@restobru.be

Online op 26 oktober 2022